Holokaustas lietuviškai

Įpusėjo Premjero vizitas Šventojoje Žemėje, tad dar yra laiko pataisyti reikalus ir išaiškinti žydams pastarųjų dienų alaso priežastis bei atskleisti interpretatorių užmačias.

Profesoriaus Stankero išsakytos abejonės dėl holokausto mąsto pašiurpino ne tik ekscelencijas ambasadorius, visuomenininkus bei ortodoksus, bet, panašu, sumaišė protą ir ministrui Palaičiui.

Pasirodė įžūliu nusikaltimu, nusižengimu etikai ir moralei, naujiesiems teisiniams principams, kai mokslininkas suabejojo faktais. Priedermė tirti ir abejoti, ieškoti atsakymų ir kelti hipotezes buvo prilyginta nusižengimui ir dabar Premjerui, musėt, tenka aiškintis, ką turėjo galvoje vieni ir kiti.

Virtualioje diskusijoje* apie holokausto neigimą ginčyjasi Lietuvos internetų išminčiai – Blogeris Zeppelinus ir Arūnas Brazauskas. Fragmentuose šmėžtels ir Karolis Jachimavičius.

Jeigu Holokaustą draudžiama neigti, ar tai reiškia, kad jį propaguodami darome gerą darbą?“ – tėškiau klausimą ant sienos.

Pirmasis suskubo paaiškinti senas internetinių frontų karys – Blogeris Zeppelinus:

Kad kažkas su to įvykio oficialiais aprašymais gali būti ne taip, palyginus su kitais istoriniais įvykiais, kurių neigimą drausti niekam net į galvą nešauna;

Kad šiuo atveju mes galimai turime reikalą ne tiek su istoriniu įvykiu, kurį galima tyrinėti, studijuoti, abejoti, kelti kontroversiškas hipotezes, bet su religine dogma, į kurią privalomą tiesiog tikėti ir kurios detalėmis draudžiama ne tik, kad abejoti, bet net ir šnekėti be hiperbolizuotos pagarbos išraiškos.

Panašiai, kaip apie Pranašą Mahometą kur nors Irano Respublikoje,“ – nusipurtė snieguotą kepurę Zeppelinus.

Nežinau, ar pavyks pranokti Zeppelinusą, bet manau, kad Holokausto teigimą galima vykdyti, elgiantis atvirkščiai, negu nurodyta Baudžiamajame Kodekse (BK),“ – kiek guviau prabilo Arūnas Brazauskas.

Šio teisinės minties paminklo 170 str. skelbia, kad blogai pasielgė tie, kurie Holokaustui pritarė, arba tai „neigė ar šiurkščiai menkino“. Be to BK nurodo būtinas blogo veiksmo aplinkybes (jei aplinkybių nėra, vadinasi, lyg ir nenusikalsta): „jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka“.

A. Kubilius susitiko su žydų katalikais

Arūnai, baik!“ – Pro skylėtą kibirą subarė Karolis Jachimavičius ir, pagrūmojęs Rytų pusėn, nužingsniavo savais keliais.

Atrodė, kad nieko neįvyko, tik nuo kareiviškų kerzų lašantis sniegas tirpo ant grindų, palikdamas purviną balą. Blogeris ėmėsi taisyti padėtį ir įpylė aiškumo:

Kas dėl Holokausto propagavimo gerumo, tai visiems rekomenduoju skaityti pergyvenusių Holokaustą žmonių sūnaus Normano Finkelšteino knygą „Holokausto industrija“, išleistą ir lietuvių kalba.

Ten viskas smulkiai ir net su pavardėmis surašyta – kam ir kaip dėl to yra gerai, nėra prasmės čia kartotis,“ – šluostydamas sušalusį Uzi, mintyse nusispjovė Zeppelinus.

A. Brazauskas, tarsi pagavo mintį ir bedė pirštu: „Vadinasi, geras veiksmas yra nepritarimas Holokaustui, jo teigimas ir švelnus išaukštinimas, darant tai meilikaujančiu, lipšniu, pataikaujančiu būdu, dėl ko atsistatė viešoji tvarka,“ – Brazauskas said.

Priminsiu, kad po Holokausto buvo net keli panašaus mąsto genocidai – pvz. tutsių Ruandoje, bet apie jį kalbama, rodoma ir mokoma nepalyginamai mažiau, nors didesnio žiniasklaidos dėmesio lyg ir turėtu sulaukti naujesni nusikaltimų žmogiškumui pavyzdžiai?“ – iškėlė klausimą Blogeris Zeppelinus.

Mes neįvertiname BK – o jis įkvepia veiksmams nemažiau nei XVI a. Lietuvos Statutas,“ – neginčijamai argumentavo redaktorius.

Beje,“ – reikšmingai pridūrė internetų legenda, -“dėl viso pikto, kvailesniems šio teksto skaitytojams iškart deklaruosiu, kad niekas iš aukščiau pasakyto nėra laikytina Holokausto neigimu ar šiurkščiu menkinimu. Toks istorinis įvykis, kurį vadinu Holokaustu, tikrai buvo – dėl to jokių abejonių neturiu,“ – trenkė spyna Blogeris Zeppelinus, ir visiems viskas iškart pasidarė aišku.

Kažkur tolumoje pasigirdo piktas K. Jachimavičiaus „Wh’eva.“ Arūnas Brazauskas pažiūrėjo pro kabineto langą – Černechovskio aikštėje žydai degė dar vieną Chanukos lempelę…

___

* Virtuali diskusija reiškia, kad čia viskas netikra, tik meniškai apipavidalinta bei pateikta taip, kad būtų įsiteigta skaitytojui.

Share