Už ką balsuoti?

Kvailas klausimas – geriausia visai nebalsuoti, tada organizuotomis grupėmis už mus nubalsuos bomžai! Apsimyžę ir snarglėti, dvokiantys valkatos uoliai įvykdys korumpuotų politikų pakalikų užsakymus ir pastatys į valdžią tuos, kuriuos reikia.

Būtent tokiu keliu į valdžią patenka, iš esmės ,kriminaliniai elementai irba tokie, kurių nuostatos leidžia abejoti sąžiningumu. Čia kalbėkime ir apie tuos, kurie už mus sprendžia mūsų likimą! Jei aukščiausiu lygiu skelbiama kova su šešėliu, tai kiek milijonų litų anas investavo į Savivaldybių Tarybų rinkimus 2011?

Tarsi prie darbo biržos, asocialūs asmenys uždarbiauja prie urnų išankstinio balsavimo apylinkėse, gaujos jų žada pasirodyti rinkimų dieną, išlindę iš kanalizacijos, nes miškuose – šalta. Užtenka vienam iš trijų balso teisę turinčių šeimos narių pramiegoti balsavimą ir tokių suaktyvintų organizuotų rinkėjų pakaks nukloti kelią į valdžią tiems, kurie žarso mūsų pačių iš kontrabandos suneštus červoncus (o tai sako, kad vidutinė balso kaina šiemet pakilo ir kaip kur geriau pasitaiko – moka ir po 15)

Vienas balsas

Tas organizuotumas parodytų, kad sutelktai įmanoma bent jau paklibinti užpelkėjusią dabartinės valdžios sistemą. Bet gi neišsigąskime tų bomžų, ant kurių, jau kalbama, ablavos organizuojamos (susisodina mikriuką kokį seną pilną bomžų, ir paleidžia nuo šlaito – taip senobiškai primityviai mėginta spręsti miestų ir miestelių valkatų problemas)

Kalbėti apie darnų dalyvavimą rinkimuose ir tradicijas, sunku nepaminėti dabartinių Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų – anie nuo seno garsėja savo ištikimu elektoratu, kurį daugelis linkę atpažinti iš megztų berečių. Socdemų ir Zuoko sėkmė – garanuota, tik nežinia, kaip klostytis koalicijos formavimas, nes, neabejotinai iškils tradicinis lenkų klausimas, šį kartą paremtas ir Lietuvos rusų Aljanso.

Tos jėgos palankios ir Darbą partijai, kai charizmatinis jų lyderis pažadėjo grįžti iš Briuselio, jei tik gaus mero postą. Įkandin jam, nepritapęs prie Europarlamento reglamento, o gal ir įpareigotas paties Prezidento, į sostinės valdžią grįžta kitas buvęs meras – Juozas Imbrasas, kurio reputaciją dabar temdo nesumokėtas mokestris už šildymą ir didžiųjų politikų juokdariu tapęs Nacionalinis stadionas.

Taigi, aiškėja, kad R. Pakso Vilnius atsikratė ilgam, ko gero, dar ir dėl to, kad dešiniųjų Krikščionių sąrašą rinkimuose veda ne mažiau ambicingas Apkaltos veikėjų, buvęs saugumo vadas Mečys Laurinkus. Tam irgi palankiai nusiteikę žvaigždės…

Meskite monetą

Vis gi, palyginkime balsą su moneta, kurią istoriniam atminimui metame kur nors į vandenį.Nuskandinta jūroje ar paleista upe, ji tik sustiprins didžiulią jėgą, o mažame akvariume moneta atrodys išskirtinė ir vertinga.

Taip ir su balsavimu – laikykime tai loterija, azartiniu lošimu, jei norite, bet gerokai pasvarsčius, aptiksime, kad net ir vieno rinkėjo balsas turi didžiulę svarbą tokiems nepriklausomiems kandidatams, kaip, tarkime Tamošiūnas Vilniuje. Nepražiopsokime ir to, kad dėl tingumo ar abejingumo, prie jovalo dalybų valdžios lovy pripuls pikti goblinai.

Kalbant apie tai, kad ,esą, nėra už ką balsuoti ar vistiek čia niekas nepasikeis, tai neaišku tada, ką darei dvidešimt metų, kad šitoj šaly būtų geriau?! Be to, tam ir pavyzdys apie sunkų apsisprendimą – ką daryt, jei rinkimuose nusprendė rungtis keli artimi pažįstami, giminės ar draugai?

Share