Kas yr Blogeris Zeppelinus

Asmeniškai tikrai, ko gero, nesame pažįstami, nors ką gali žinoti… Neseniai įžūliu kompromatu į elektroninę areną iššokęs Facebook profilis Blogeris Zeppelinus netruko sukelti kognityvinį disonansą ir išprovokuoti blevyzgas!

Tuos vienyja alus ir Holokaustas. Iš tiesų, tai gal net jo neigimo teigimas, kas irgi garbės nedaro, nors nelaikoma nusikaltimu civilizacijai.

Žavingas Zeppelinus`o aprašymas Pipedijoje liudija, kad pokštas – labiau sezoninis, nes asocijuojasi su gerąja Kalėdų dvasia. Taigi ir poreikis viešintis irba kognityvinio disonanso troškulys verčia trelinti belenką, sudiorginant ne tik rusakalbių ir Kremliaus radikalų pamėgto LiveJournal auditoriją, bet ir agresyviai atakuojant Zukrebergo .pievas

Gali kilti mintis, kad laiminga sovietmečio karta, nes anuomet dar nebuvo tokių galingų duombazių, todėl elektroniniame amžiuje mažoka informacijos apie draugovininkus ir pionierių stovyklų prižiūrėtojus.

Akivaizdžiai nugrimuotas pro Facebook langą šiltai šypsosi Blogersi Zeppelinus

Antra vertus, nors tautiškumo puoselėjimas visada vertas didžiulės pagarbos, vis gi nepraleisime progos užsikabinti eilinį A. Brazausko tag`ą, idant dar juokingiau būtų:)

{Pradžia. Tęsinys – kitame numeryje)

Share