Rusiški pinigai

Kai mus gąsdina, kad tuoj, neva,  ateis rusai, verta prisiminti, kad Rusijos kapitalas Lietuvoje šeimininkauja jau seniai…

Tegubuspagarbinta ranka, žarstanti pinigus bei destabilizuojanti jų vertę!

Nelygu, kokiu gėriu turtinga kaimyninė Rusija: ištekliais, talentais, rubliais, ar baksais – trupinių nuo bajorų stalo nubyra ir mažyčiams kaimynams. Geopolitinė padėtis lemia, kad mūsiuose susikerta svarbūs prekybos keliai tarp Rytų ir Vakarų, todėl, esant protingoms ir logiškoms verslo sąlygoms, čia verta investuoti ir tikėtis solidaus pelno.

Apskritai, „pribaltika“ yra toks rojaus kampelis, kurio pavydi net Kryme. Jei jau nebekreipiame dėmesio į Rusišką muziką Palangoje, tai pažvelkime į kitą kurortą – kaimyninės Latvijos Jūrmalą. Ten visą Žvėryną – senobinius, byrančius ir rankomis skobtuotus medinukus pasakų namelius ant paties Baltijos jūros kranto kadais supirko turtčiai iš Rusijos. Dabar tas NT pamestas likimo valiai, nes „investuotojams“ atsivėrė tolesni keliai į šiltesnius kraštus palei Viduržemio jūrą. Dabar rusiški baksai siaubia Ispanijos, Afrikos ir Bulgarijos pliažus, ką jau bekalbėti apie kitas posovietinės erdvės valstybes.

Per daug nesigilindami, konstatuokime, kad Lietuva yra iš tiesų brangiausia ir mylimiausia. Ir visai ne nuostabu, kad ji yra geidžiama svetimšalių, o ypač – kaimynų iš Rytų.

Ypatingai ilgimasi tų, kurie šiaušėsi praeityje, o ir dabar visam pasauliui koneveikia Rusiją ir vis prikaišioja jai kažkokias istorines neteisybes, okupaciją, agresyvumą ir mesionizmą.

Kad ir kokia kryptimi besižvalgytume atsiduoti, prisiminkime, iš kurios pusės pastaraisiais dešimtmečiais pūtė permainų vėjai: rusuose viską laužė ir tebekuria iš naujo, nuo Vakarų mus saugojo geležinė uždanga, kad, ginkdie, ko nors nenusižiūrėtume…

Sako, naratyvas be istorijos – šūdo vertas. Tai štai:

Buvo anąkart toks pusrusis – Leninas – tai košės privirė tiek, kad paskum pusė pasaulio srėbė. Aišku, griekas nepaminėti, kad НЭП`o laikas buvo pavykę rublio egzistavimo prasmę patvirtino jojo konvertacija į kitų šalių piniginius vienetus, bet:

Bet, laikui bėgant, rublis tapo vien tik vidine atsiskaitymo priemone posovietiniam konslageriui – savotiškai bendraisiais talonais, kuriuos naudoja savo kiemo baudžiauninkai…

 

 

Share