Kam trukdo Blogeris Zeppelinus?

Nacionalizmu apkaltintą tinklaraštininkijos veteraną Blogerį Zeppelinus sugraužė bolševikinės – komunistinės lervos! Jos keršija už tai, kad Zeppelinus jas glumino, rašydamas rusiškai apie istoriją.

Bolševikinės raudonosios lervos smogia per lietuvišką blogosferą

Koneveikiant Blogerį Zeppelinus, verta išsamiau apžvelgti anojo kūrybą. O jos kultūrinis – elektroninis paveldas – iš tiesų ne menkas!

Kai kurie Sinclair ir Atari kartos lietuviai mena senobinį trolingą kirilicos skaitytojų aplinkoje, vieną pirmųjų lietuvių indėlių į vėliau Kremliaus katuku tapusį LiveJournal.

Dar pagalvokime, koks skaitytojų nusivylimas kamuoja šiuolaikine lietuviška tinklaraštininkija ir troliais, kaip viena po kitos žlunga jaunuomenės viltys, autoritetai ir mitai apie mistinius procesus bei veikėjus, kai demaskuojamos asmenybės ir taikomas baudžiamasis persekiojimas už pažiūras. Tikėtina, kad dabar lietuviškoje internetinėje erdvėje liks vis mažiau pseudonimų, o viešai skelbiantys savo mintis, dėdami į kelnes už etišką ir moralų nuomonės skleidimą, nevalios pateikti ar išrutulioti nei pusės aštriakampių temų.

Kai lyginame Blogerio Zeppelinus vaidmenį ir indėlį į lietuviškos virtualikos kultūrą, tai nepainiokime su anojo ideologiniais bendrais – Stankeru ir Čekučių, kurie ir yra patys tikriausi aršuoliai, nubausti už savo pažiūras.

Minia reikalauja susidoroti su Blogeriu Zeppelinus, o tiksliau – pasmerkti valstybės tarnautoją, kuris darbo metu, neoficialiais kanalais kėlė diskusijas aštriomis temomis. Ar teisus Brazoo, konstatuodamas, kad Lietuvoje atleisti iš darbo arba „nubausti už pažiūras“ galima tiktai pagal įstatymus?

Įvaizdžio prasme tenka pripažinti, kad ir pats autorius, ilgainiui prarado budrumą. Dabar tenka spręsti, kam priklauso auksinis raktelis – internetiniam personažui, Pinokiui Blogeriui Zeppelinus, ar jo kūrėjui, tekstų autoriui ir rašytojui – meistrui Džepetui?

O gal tiesiog – atėjo laikas atsisveikinti su Blogeriu Zeppelinus, ir, ilgainiui sukauptą patirtį, panaudoti naujiems virtualios bendruomenės linksminimo būdams.

 

 

Share