Atsiskirti ir atsitverti

image

Galima pasidalinti clusteriais, užsidengti ir apsisaugoti nuo priešų.

Kaip galima rasti išeitį iš alinančių teritorinių karų karštuose konfliktų taškuose? Dabar apie žydus ir Ukrainą.

Abejose barikadų pusėse kunkuliuoja neapykanta. Genasi vaizdas, kad toliau taip gyventi yra neįmanoma. Net gi su kaimynais – nieks nenori priešui atiduoti savo namų ir kraustytis gyventi kitur.

Jei fiziškai mums brangus gimtinės dirvožemis ir kraštovaizdis, turime jį saugoti fizinėmis priemonėmis. Pavyzdžiui – atsitverti didžiule, akmenine siena. Taip, kaip tai padarė kinai, saugodamiesi nuo klajojančių banditų, taip, kaip tai padarė Izraelis, neapsikentęs pamišėlių atakų.

Mirtinai susipykusiųjų teritorijas turėtų skirti ligšiol neregėtos inžinerinės konstrukcijos. Konfliktuojančios pusės turėtų būti atskirtos tiek oro, tiek vandens, tiek žemės sienomis, pro kurias nepraeitų net afrikinio kiaulių maro bacila!

Taip, tai – didžiulis iššūkis konstruktoriams ir funduotojams, bet tokie barjerai amžiams padėtų sumažinti smurtą pasienyje, leistų saviškiams mėgautis gyvenimu savoje žemėje ir liktų nuožmios nesantaikos paminklais ateities kartoms ar civilizacijoms. Be to, nepermušamomis, gigantiškomis, milžiniškomis sienomis galima aptverti nepaklusniuosius, ir tada jiems tramdyti nereikės jokių papildomų sankcijų.

P. S. Apie žydus ir Ukrainą čia parašyta, pasitelkiant pavyzdžiu kontekstą. Visokios tiesioginės žydų ir Ukrainos gijos šiame straipsnyje laikytinos off-topic.

Share