Proletarinės revoliucijos eksportas

Branduolinio bendradarbiavimo sutartis, kurią pasirašė Venesuela su Rusija, tėra menkutis bandymas įkąsti Amerikos kapitalistams. Apžvalgininkas teigia, kad šitaip stengiamasi eksportuoti proletariato revoliuciją ir įveikti masonizmą.

Galima pritarti plačiai opinijai, kad jokio netikėtumo čia nėra, nebent skaičiai: pagal pernykštį susitarimą, Rusija perduos Vensuelai ginkluotės daugiau nė už du milijardus dolerių. Daugiausia, tai – seni tankai, keletas raketų, atominėms bomboms nešti ir priešlėktuvinės gynybos sistema.

Hugo Cheewaz sako, kad tai – „protingas taktinis žingsnis, o Maskva – Venesuelos nepriklausomybės garantija, kad ši nepatektų į Amerikos įtaką. Visi žino, kad Meška stipresnė už Mikimauzą!

Viena nedaugelio nuotraukų, kur Medvedius matyti mažesnis už Hugo

Share