Pakso keliu

Ar Rolandas Paksas pasmerktas antrą kartą būti Lietuvos prezidentu? Tik pasitaikius progai, paksuoliai uoliai imasi krutinti valstybingumo pamatus, siekiant patenkinti vieno asmens liguistas ambicijas.

Esminis pagrindas glūdi Konstitucijoje ir jos Dvasioje, kuriai dabar teks iš naujo burti kokį nors užkeikimą, kad būtų išspręstas europinis rebusas ir avys liktų sočios. Yra dar būdas atsisakyti Europos Žmogaus teisių ir politinių laisvių chartijos – pagrindinio ES dokumento, arba – keisti Konstituciją.

Tas paksuolius, be abejonės, labai užveda ir sutelkia, kaip minėta, rinkimams. Pakeisti Konstituciją ir išguiti Dvasią – kiekvieno Nušalintojo pakaliko ir jų pasekėjų polytinė fantazija, lydima palankiai susiklostančių aplinkybių ir palaiminta Lenočkos (Lolašvili) pranašystėmis (apvyniota tualetiniu popieriumi per galvą).

Be abejonės, savivaldybių rinkimai parodys, kas stos nusiritusių dabartinių valdančiųjų vieton. Apklausos neabejoja – Paksas! Ženkli parama savivaldos rinkimuose tik įkvėps ambicijas siekti daugumos ir ateinančiais rinkimais į Seimą, o iš ten – ne tik biudžeto pinigų skirstymas – valdžios lovys, bet ir kitas kelias pakeisti pagrindinį šalies įstatymą.

Ir viskas tik tam, kad R. Paksas taptų Lietuvos prezidentu! Antrą kartą, kaip pranašauta. Tuomet, net jeigu menkutį valdiškų pinigų maišą rinkėjai atiduos paksuoliams, vėl Daukanto rūmuosna žengęs Nušalintasis, nežinia kokių paskatų vedinas, gali Lietuvą įklampinti į kokią nors tarptautinę sutartį. Iš durnumo ar pagal prikazą…

Durnumas ir bukumas net ne tame, kad gali paskuj smarkiai visiems atsirūgti ir ilgokai kuopti vieno, jau apsilažalinusio tipo sugrėbtą mėšlą. Esminiu veiksniu čia laikytinas abejingumas, kurį sąlygoja protestas ir nepasitenkinimas, pyktis ir susipriešinimas. Sistemingai nuolaidžiaudama savo anksčiau išsikeltiems principams, šalis rizikuoja atsidurti abejingumo liūne ir tapti lengvai valdoma jėgų iš išorės.

„Tvarka ir teisingumas“ neįsigalėjo valstybėje, todėl jų idėjos vis dar gali sulaukti pritaikymo. Tačiau nebeaišku, ar jos dar potencialios pakelti nūdienos iššūkius

Share